خانه دوام ایمنی محله مشیریه

جلسه اول کارگاه آموزشی امداد و کمک های اولیه برگزار شد

محسن نصراللهی
بدون دیدگاه

خانه دوام ایمنی محله مشیریه باحضور کارشناس مجرب امداد و نجات در سرای محله مشیریه برگزار نمود

خانه دوام ایمنی محله مشیریه جلسه اول کارگاه آموزشی امداد و کمک های اولیه ویژه فعالین گروه دوام بصورت بازآموزی باحضور کارشناس مجرب امداد و نجات در سرای محله مشیریه برگزار نمود.  علاقمندان و هم محله ای های عزیز مشیریه برای کسب اطلاعات بیشتر و آگاهی از برنامه های آتی به سرای محله مشیریه واقع در پارک بنفشه مراجعه کنند.